عشق حقیقی

عشق حقیقی

اصلی مینه 
0.25
۲۸۱ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
با مقایسه مسیح با مکان ما و نماز برای دریافت عشق و بخشش، پایان می یابد.
  • داستان دو برادر
  • یکی از قدیمی تر، جرم جوانتر را مجازات می کند
  • جوان تر از این عشق است
  • مقایسه با مسیح
  • ۸ صفحه
PPPT-0206
“عشق حقیقی” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada