دریای کتاب انبوهی اندراید اپ

دریای کتاب انبوهی اندراید اپ

دری

 • برنامۀ کامل کتاب مقدس به زبان دری
 • برای گوشی های اندروید
 • نیاز به رابطه انترنیتی نیست
دری و پشتو USB

دری و پشتو USB

دری و پشتو

 • فیلم ها، صداها و متن های افغانی
 • 32 گیگابایت (16 فقط خواندنی، 16 قابل نوشتن)
 • دری و پشتو
$ 19.99
دری و پشتو USB2

دری و پشتو USB2

دری و پشتو

 • در رایانه های تلفن های اندرویدی کار می کند
 • شهادت های تصویری، کتاب مقدس، صوتی
 • 32 گیگابایت با 16 گیگابایت از پیش بارگذاری شده
 • 1788 مورد به زبان های دری و پشتو
$ 11.00
کارت SD دری (۵)

کارت SD دری (۵)

 • شهادت های تصویری، صوتی، کتاب مقدس تصویری
 • 8 گیگ
 • تقریباً 400 مورد به زبان دری
$ 20.00
کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

دری، انگلیسی

 • بسته ۲۵۰ کارت
 • زبان داری در مقابل
 • زبان انگلیسی در پشت
$ 5.00
کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

دری، آلمانی

 • بسته ۲۰۰ کارت
 • زبان داری در مقابل
 • زبان آلمانی در پشت
$ 5.00
کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

دری، فرانسوی

 • بسته ۲۰۰ کارت
 • زبان داری در مقابل
 • زبان فرانسوی در پشت
$ 5.00
کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰ کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰ کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰ کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰ کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

پشتو، انگلیسی

 • بسته 250 عددی کارت
 • زبان پشتو در جلو
 • زبان انگلیسی در پشت
$ 5.00
کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

زبان‌های دیگر

 • کارت برای دانلود
 • زبان‌های مختلف
 • همچنین در دسترس آماده به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دری است

 

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada