Visit our FAQ for advice on what to order for new arrivals. Because of current high demand, we may not always be able to fulfil your order. Please use “Request Special Handling” for large orders and await our confirmation prior to making payment. Thank you.
١٠١ غوره کړې شوى قيصى

١٠١ غوره کړې شوى قيصى

پشتو - یوسف‌زی

 • برای اطفال بین سنین ۸- ۱۲ سال
 • ترتیب شده بر اساس کتاب مقدس
 • بدون تصاویر
$ 5.00
۵۰ دلیل برای باور

۵۰ دلیل برای باور

پشتو - یوسف‌زی

 • معنای مرگ عیسی مسیح
 • چه مرگ عیسی مسیح رسیدن برای گناهکاران مانند ما
 • ۵۰ پاسخ / دلایل
$ 5.00
آیا عیسی مسیح پسر خدا است؟

آیا عیسی مسیح پسر خدا است؟

فارسی

 • برای مسلمانان فارسی زبان
 • بحث ها در مورد مفهوم پسر بودن عیسی مسیح
$ 2.00
از انبیا بشنویم

از انبیا بشنویم

فارسی

 • درس هایی در رابطه به ۸ پیغمبر
 • تعلیمات مشخص در مورد زنده گی هرکدام
 • عیسی راه است و حقیقت است
$ 2.75
افزایش کودک

افزایش کودک

دری

 • راهنمایی والدین برای تربیت فرزندان در یک خانه مسیحی
 • مشاوره در مورد نحوه نظم و انضباط ، تشویق ، مجازات و انگیزه فرزندان خود
الوکیل

الوکیل

پشتو - یوسف‌زی

 • اشعاری در مورد کار روح القدس در زنده گی یک شخص
 • او کارهای فوق العاده در مورد خدا را آشکار می سازد
 • حساس و مناسب از لحاظ فرهنگی
$ 2.20
آنانيكه جهان لايقشان نبود

آنانيكه جهان لايقشان نبود

دری

 • بحث ها در مورد آزار و اذیت در کلیسا های اولیه
 • طراحی شده برای تشویق ایماندارانی که در میان مخالفان قرار دارند
$ 0.25
انجیل به گزارش لوقا

انجیل به گزارش لوقا

دری

 • اولین کتاب در نسخۀ جدید دری چاپ ۲۰۱۶
 • آسان برای خواندن- رساله ای آغازگر خوب
 • دارای لغتنامه ای با اضافه ۱۰۰
$ 2.75
انجیل به گزارش لوقا - آلمانى + دری

انجیل به گزارش لوقا - آلمانى + دری

دری، آلمانی

 • متن دری از نسخه جدید دری در سال 2016
 • متن آلمانی از نسخه خبری خبری
 • آسان برای خواندن
 • اندازه 10 × 15
$ 4.50
انجیل به گزارش لوقا - انگلیسی + دری

انجیل به گزارش لوقا - انگلیسی + دری

دری و انگلیسی

 • متن دری از نسخه جدید دری 2018
 • متن انگلیسی از نسخه خوب خبر
 • خواندن آسان ، برای مطالعه زبان مفید است
 • اندازه 14 x 21 سانتی متر
$ 4.00
انجيل شريف يعنى د مالک عيسى مسيح زيرى

انجيل شريف يعنى د مالک عيسى مسيح زيرى

پشتو

 • مژده / در سطح ( NIV)
 • نسخۀ جیبی
 • دارای پوش آبی با نوشتۀ طلایی
$ 4.50
بخشایش واقعی

بخشایش واقعی

دری

 • داستانی از کتاب مقدس از انجیل یوحنا زنی که در فعل زنا گرفتار شد
 • سوالات و جوابات در مورد عیسی
 • عیسی یگانه پیغمبر معصوم است
$ 0.25
بخښل شوی مجرم

بخښل شوی مجرم

پشتو - یوسف‌زی

 • مسیحیان مجرمین بخشیده شده بوسیلۀ خداوند اند
 • آنها قلب جدید دارند، بخشی از مسیح بوده و تاک واقعی و اعضای خانوادۀ کلیسا اند
 • آنها پیرو مسیح بوده و با انسان عشق می ورزند
$ 0.25
بدنبال حقیقت: چگونه از اسلام به مسیحیت گرویدم

بدنبال حقیقت: چگونه از اسلام به مسیحیت گرویدم

فارسی

 • برای مسلمانان فارسی زبان
 • گواهی یک داکتر هندی دارای سابقۀ مسلمانی
 • منابع قرانی و کتاب مقدس در مورد مسیح
$ 3.00
برتیمائ

برتیمائ

پشتو - افغان

 • برای اطفال دارای سنین ۵- ۱۰ سال
 • دارای تصاویر رنگین
 • برای اولین بار در یک مجموعه
$ 0.50
برگزيده اى از داستان هاى كتاب مقدس

برگزيده اى از داستان هاى كتاب مقدس

دری

 • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
 • با زبان عام فهم
 • پرسش های تعاملی
$ 2.00
برگزيده اى از داستان‌هاى كتاب مقدس

برگزيده اى از داستان‌هاى كتاب مقدس

پشتو - یوسف‌زی

 • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
 • زبان عام فهم
 • پرسش های تعاملی
$ 2.00
بیش ازیک نجار

بیش ازیک نجار

فارسی

 • کتاب دفاعیه
 • زنده گی و کار عیسی
 • ایمان مسیحی در مجموع
$ 4.40
بکجا با این بارم؟

بکجا با این بارم؟

فارسی

 • پوشش، پنهان کاری، خودنمایی و لذت بردن از گناه کاربرد ندارد
 • تصاویر کارتونی که بار گناه را مجسم می سازد
 • نیاز به اعتراف و ایمان به عیسی مسیح
$ 0.25
بل یی څوک کولے شی؟

بل یی څوک کولے شی؟

پشتو - یوسف‌زی

 • تنها عیسی می توانست ....
 • مرده گان را زنده و روی آب راه برود
 • کران را شنوا و کوران را بینا سازد
 • از مرگ برخاسته و به ما زنده گی جدید بدهد
$ 0.25
پیام تورات، زبور و انجیل

پیام تورات، زبور و انجیل

دری

 • رساله ای با ده درس
 • کمک در توضیح کتاب عهد جدید به یک مسلمان
 • میتوان برای تدریس انفرادی کتاب مقدس از آن استفاده کرد
$ 0.75
پُر شُرن رُوحُ القُدس

پُر شُرن رُوحُ القُدس

دری

 • وظایف روح القدس در کتاب مقدس
 • تعمید در روح القدس
$ 0.25
تفسیرکاربرده عحد جدید

تفسیرکاربرده عحد جدید

فارسی

 • برای ایمانداران ایرانی و افغانی
 • تفسیر آیه وار در مورد هر کتاب عهد جدید
 • مسایل درونی کلیساها و روابط بین آنها
$ 14.95
تقویم مسیحی افغان ۱۴۰۰

تقویم مسیحی افغان ۱۴۰۰

 • صحنه های زیبا از افغانستان
 • آیات کتاب مقدس
 • موضوع: روز امید
 • فوریه 2021 - آوریل 2022
$ 2.75
تورات شریف

تورات شریف

پشتو - افغان

 • پشتوی ننگرهاری
 • پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه
 • پوش ساده پلاستیکی به رنگ آبی تاریک
$ 4.50
تورات شریف

تورات شریف

پشتو - یوسف‌زی

 • پشتوی یوسفزایی
 • پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه
 • پوش آبی با نوشتۀ طلایی
$ 4.50
جنگ ميراث من

جنگ ميراث من

دری

 • خاطرات یک مرد هلندی که پدرش توسط نازی ها اعدام گردید
 • او آرامش و بخشش مسیح را دریافت نمود
 • او در آشتی درگیر شد
$ 4.40
چه کسی دیگر میتواند؟

چه کسی دیگر میتواند؟

دری

 • تنها عیسی می توانست ....
 • مردگان را زنده و روی آب راه برود
 • کران را شنوا و کوران را بینا سازد
 • از مرگ برخیزد و به ما زنده گی جدید بدهد
$ 0.50
خبرخوش

خبرخوش

دری

 • اولین کتاب در نسخۀ جدید دری چاپ ۲۰۱۶
 • آسان برای خواندن- رساله ای آغازگر خوب
 • دارای لغتنامه ای با اضافه ۱۰۰ لغت کلیدی
$ 2.75
خوش خبری

خوش خبری

دری، انگلیسی

 • جزوه دو زبانه - زبان انگلیسی و زبان انگلیسی در مواجهه با صفحات
 • با فرشته ای که به ماری ظاهر می شود شروع می شود
 • با بازگشت به اسرائیل پایان می یابد
$ 0.50
خوش خَبرى

خوش خَبرى

هزارگی

 • انجیل لوقا
 • تمرکز اصلی - هزاره های روستایی
 • سایز (ای ۶)- قطع جیبی
 • پوش آبی تاریک با نوشته های طلایی
$ 2.00
خَوهربارِ ضَرب اُلمَثَل‌های سُلَیمان پادشاه

خَوهربارِ ضَرب اُلمَثَل‌های سُلَیمان پادشاه

هزارگی

 • کتاب امثال سلیمان
 • تمرکز اصلی - هزاره های روستایی
 • سایز (ای ۶) قطع جیبی
 • دارای پوش آبی تاریک با نوشتۀ طلایی
$ 2.00
د انتقام لمبى

د انتقام لمبى

پشتو - افغان

 • رمانی بر اساس فلم بن هور
 • پیام قدرتمند بخشایش
 • تجربه شخصی نویسنده را به اشتراک گذاشته
 • ۲۷ تصویر به وسیلۀ یک رسام محلی
$ 4.40
دَ ښائسته خان د‌‌َ قرض حال

دَ ښائسته خان د‌‌َ قرض حال

پشتو - یوسف‌زی

 • در مطابقت با شرایط مشرق زمین
 • در بارۀ بدهی ای بیش از حد بزرگ برای لغو شدن
 • کتاب مقدس نشان میدهد که ما همه از خداوند بدهکاریم و باید از گناهان خود توبه کنیم
$ 0.25
د بخښنى موضو ع ګانى

د بخښنى موضو ع ګانى

پشتو - یوسف‌زی

 • بازگویی داستان اخلاقی کتاب مقدس در مورد نوکر خودخواه
 • تصاویر کارتونی در هر صفحه
 • منابع کتاب مقدس در مورد بخشایش
$ 0.25
دَ بدل په حقله تعليم

دَ بدل په حقله تعليم

پشتو - یوسف‌زی

 • زبور هفتم- خداوند همواره راستکار است
 • آیا من همیشه راستکارم؟ چگونه باید عمل کنم؟
 • چرا باید من؟ من چگونه می توانم؟
 • دعا برای داد خواهی و بخشایش
$ 0.25
د پیغمبر انو خبری

د پیغمبر انو خبری

پشتو - افغان

 • درس هایی در رابطه به ۸ پیغمبر
 • تعلیمات مشخص در مورد زنده گی هرکدام
 • عیسی راه است و حقیقت است
$ 2.75
د حضرت سليمان د متلونو کِتاب

د حضرت سليمان د متلونو کِتاب

پشتو - یوسف‌زی

 • پشتوی یوسفزایی
 • عالی برای پشتون هایی که علاقمند شعر و شاعری اند
 • دارای پوش سرخ با نوشتۀ طلایی
 • مساعد برای هدیه
$ 2.00
د حضرت عيسٰى په نوم

د حضرت عيسٰى په نوم

پشتو - یوسف‌زی

 • دعا های روزانه
 • تفکر بالای ۳۶۶ نام مسیح
$ 2.75
د حقيقت ګلام

د حقيقت ګلام

پشتو - یوسف‌زی

 • پیام روشن و گام به گام نجات
 • دنیا به وسیلۀ کلمۀ خدا ساخته شد
 • گناه مرگ ببار می آورد و تنها مسیح می تواند ما را نجات دهد
$ 0.25
دَ خلاصون لار

دَ خلاصون لار

پشتو - یوسف‌زی

 • خلقت، گناه و لعنت خدا
 • محبت خداوند و آمدن مسیح
 • نجات از طریق مسیح
$ 0.25
د رُوحُ الُقُدسُ معُورَتَيا

د رُوحُ الُقُدسُ معُورَتَيا

پشتو - یوسف‌زی

 • وظایف روح القدس در کتاب مقدس
 • تعمید در روح القدس
$ 0.25
د روزانه قوت

د روزانه قوت

پشتو - یوسف‌زی

 • کتابچۀ دعاها
 • ۳۱ روز- چهار آیۀ کتاب مقدس در هر روز
 • سه زبور و دعای خداوند
$ 0.25
دَ عِلم خزانه

دَ عِلم خزانه

پشتو - یوسف‌زی

 • گزیده ای از ضرب المثل های شاه سلیمان
 • در پشتو
د غلط فهمیو

د غلط فهمیو

پشتو - یوسف‌زی

 • سوء تفاهمات در مورد مسیحیت:
 • آیا مسیحیان به سه خدا باور دارند
 • آیا مسیح از لحاظ جسمانی فرزند خداست
 • آیا کتاب مقدس تغییر کرده است
$ 0.25
د مرستى دپاره يوه و‌‌ړه کتابچه

د مرستى دپاره يوه و‌‌ړه کتابچه

پشتو - یوسف‌زی

 • منتخبی از متون کوتاه کتاب مقدس در مورد مسایل مختلف
 • اضطراب، جاطلبی، پول
 • آسایش، روابط، دعا، حکمت
$ 0.25
د مقدس کتاب بنيادي تعليم

د مقدس کتاب بنيادي تعليم

پشتو - یوسف‌زی

 • برای اطفال یا بزرگسالان بی سواد
 • قصه های کلیدی کتاب مقدس
 • تصاویر رنگین
$ 1.10
د موسى عليه السلام د شريعت لس حکمونه

د موسى عليه السلام د شريعت لس حکمونه

پشتو - یوسف‌زی

 • مقصد شریعت آنست که گناه را آشکار کند
 • رابطه بین شریعت و فضل
 • تشریح مختصر ده فرمان
 • عیسی مسیح گناه دنیا را دور ساخت
$ 0.25
ده احکام شرعی موسی علیه سلام

ده احکام شرعی موسی علیه سلام

دری

 • هدف از شریعت فاش ساختن گناه است
 • رابطه بین شریعت و فیض
 • ۱۰ فرمان بطور خلاصه توضیح داده شده
 • عیسی مسیح گناه دنیا را دور ساخت
$ 0.25
د هغه نوم به د تعجب وړ وی

د هغه نوم به د تعجب وړ وی

پشتو - یوسف‌زی

 • ترجمۀ یک رسالۀ ویلیام میلر
 • مسیح در زنده گی، مرگ و غیره فوق العاده بود
$ 0.25
د يو ترکاڼ نه زيات

د يو ترکاڼ نه زيات

پشتو - یوسف‌زی

 • کتاب دفاعیه
 • زنده گی و کار عیسی
 • ایمان مسیحی در مجموع
$ 4.40
د يو مسافر سفر

د يو مسافر سفر

پشتو - یوسف‌زی

 • ترجمۀ ۱۶۷۲ کلاسیک مسیحی
 • آماده شده برای مخاطبان مدرن
 • بدون تصاویر
$ 2.75
راتلو نکے بادشاه

راتلو نکے بادشاه

پشتو - یوسف‌زی

 • نبوت های کتاب عهد جدید
 • تعلیمات عیسی در مورد داوری و پادشاهی او
 • کی برای بازگشت او آماده است؟
$ 0.25
ګرانه وروره سلام!

ګرانه وروره سلام!

پشتو - یوسف‌زی

 • ارائه حساس و نظر کلی از ایمان و عمل مسیحی
 • معرفی دلخواه برای جویندگان
 • توصیه شده به وسیلۀ مسیحیان محلی
$ 2.75
راه به سوی نجات ابدی

راه به سوی نجات ابدی

دری

 • رهنمایی واضح برای نجات
 • گام های ساده با کتاب مقدس و توضیحات
 • با دعا برای نجات ختم می گردد
$ 0.25
راه نجات

راه نجات

دری

 • فاصله بین انسان و خدا
 • صلیب مسیح یگانه پل ارتباطی است
 • نمودارها و آیات کتاب مقدس
 • دعوت به اتخاذ یک تصمیم
$ 0.25
راهنمای برگزاری جلسات مطالعۀ کتاب مقدس گروهی در کلیساهای خانگی یا کلیسایی

راهنمای برگزاری جلسات مطالعۀ کتاب مقدس گروهی در کلیساهای خانگی یا کلیسایی

فارسی

 • رهنمای مطالعۀ کتاب مقدس
 • برای گروپ های خانواده گی یا کلیسا ها
 • چاپ دوم- حاوی مواد اضافی آموزشی
$ 3.00
راهنما کتاب مقدس

راهنما کتاب مقدس

فارسی

 • تفسیر روی آیات منتخب کتاب مقدس
 • معلومات تاریخی و باستانی
 • خلاصه ای از تاریخ مختصر کلیسا
 • جلد مقوایی
$ 10.00
رښتينى تعليم

رښتينى تعليم

پشتو - یوسف‌زی

 • سعادت هایی کتاب متی
 • عین متن کتاب عهد جدید پشتو
 • با یک اختتامیۀ دلگرم کننده برای تشویق مطالعۀ کامل کتاب متی
$ 0.25
روشنی دربارۀ انتقام

روشنی دربارۀ انتقام

دری

 • زبور هفتم- خداوند همواره راستکار است
 • آیا من همیشه راستکارم؟ چگونه باید عمل کنم؟
 • چرا باید من؟ من چگونه می توانم؟
 • دعا برای داد خواهی و بخشایش
$ 0.25
زبور شریف

زبور شریف

پشتو - یوسف‌زی

 • مزامیر داود
 • پشتوی یوسفزایی
 • اخیراً ترجمه شده، معرفی خوب
 • پوشش سبز تیره با نوشتن طلا
$ 3.75
زبور، متلونه او د څېړونکي کتاب

زبور، متلونه او د څېړونکي کتاب

 • جدید سپتامبر 2021
 • مزامیر ، ضرب المثل ها و کلیساها
 • به تازگی ترجمه شده است
 • جلد آبی تیره با نوشته طلا
$ 5.00
زما کوچنئ مقدس کتاب

زما کوچنئ مقدس کتاب

پشتو - افغان

 • برای اطفال بین سنین ۵- ۸ سال
 • آشنایی اصفال با مردان بزرگ و موضوعات مهم کتاب مقدس
 • هر داستان با یک سوال به پایان می رسد
$ 4.50
زمونږ عقايد

زمونږ عقايد

پشتو - یوسف‌زی

 • رهنمایی های اعتقادی
 • عباراتی در مورد توضیح عقاید رسولان
 • از منابع کتاب مقدس
$ 1.10
ستاسو اهميت

ستاسو اهميت

پشتو - یوسف‌زی

 • بازگویی حکایت پسر عیاش
 • منابع کتاب مقدس در مورد محبت
 • دعوت به شناخت خدا از طریق عیسی
 • تصاویر کارتونی
$ 0.25
سرود صبحگاهان و پرستش شب هنگام (کتاب دعا)

سرود صبحگاهان و پرستش شب هنگام (کتاب دعا)

دری

 • برای خانواده هایی که در دنیای اسلام زنده گی می کنند
 • تعلیمات اساسی مسیحی
 • برای حرفه ها و موقعیت های مختلف
 • ۶۵۰ منابع کتاب مقدس
$ 4.40
سفیر برای مسیح

سفیر برای مسیح

دری

A translation from the Urdu text of William Barclay's book on the life of Paul, this book gives a lot of cultural background where Paul ministered and travelled. A very readable text, Good for mature believers who need to get further into the second half of Acts and Paul's Epistles.
$ 8.80
شبان نیکو

شبان نیکو

فارسی، انگلیسی

 • زنده گی عیسی در چوکات یک داستان
 • در دو لسان، ممد خوب در تدریس انگلیسی
 • لست کلمات، عبارات و اصطلاحات
 • با زبور ۲۳ خاتمه می یابد
$ 2.20
شر افت سخاو تمندى

شر افت سخاو تمندى

دری

 • آسان برای خواندن - کتابی در امور مالی
 • برای مؤمنان جدید / کلیسا در حال ظهور در فرهنگ شرقیمیانه
 • تماس در مسایل کلیدی مالی و شرافت
$ 3.30
صدای خون

صدای خون

دری

 • برای اوضاع افغانستان
 • عواقب ریختن خون بیگناهان، از جمله خون عیسی
 • کتاب مقدس، شعر و قصه های واقعی زنده گی
$ 4.40
ظاهر سپین باطن تور

ظاهر سپین باطن تور

پشتو - یوسف‌زی

 • نوکر تنبلی به مشکل مواجه می گردد زیرا تنها زمانی کار میکند که اربابش ناظر اوست
 • ما نیاز به توبه و شرافتمندانه زیستن در حضور خداوند داریم
$ 0.25
عیسی میسح

عیسی میسح

دری

 • برای فارسی زبانان و دری زبانان هردو
 • قصه های عیسی از زمان تعمید الی رستاخیزش
 • کتابی با فارمت تصویری
عشق حقیقی

عشق حقیقی

پشتو - یوسف‌زی

 • داستان دو برادر
 • یکی از قدیمی تر، جرم جوانتر را مجازات می کند
 • جوان تر از این عشق است
 • مقایسه با مسیح
$ 0.25
عقیدۀ مسیحیون

عقیدۀ مسیحیون

دری

 • راهنمای اعتقادی
 • عباراتی در مورد توضیح عقاید رسولان
 • از منابع کتاب مقدس
$ 1.10
غوره کؤے شوی قیصی د مقدس کتاب نه

غوره کؤے شوی قیصی د مقدس کتاب نه

پشتو - افغان

 • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
 • زبان عام فهم
 • پرسش های تعاملی
$ 2.00
قربانی

قربانی

دری، انگلیسی

 • کتابچۀ دری/ انگلیسی
 • طرح سوالات در مورد قربانی
 • نگرشی بالای تولد، زنده گی، مرگ و رستاخیز عیسی
$ 0.50
قربانی

قربانی

پشتو - یوسف‌زی

 • پرسش ها در مورد قربانی
 • نگرشی بالای تولد، زنده گی، مرگ و رستاخیز عیسی
قربانی چیست؟

قربانی چیست؟

دری

 • چرا به قربانی نیاز است
 • عیسی به مثابۀ برۀ خداوند آخرین قربانی برای همۀ ما گردید
 • با دعا ختم می گردد
$ 0.50
قربان دی شم

قربان دی شم

پشتو، انگلیسی

 • داستان عید پاک (ایستر) در کتاب مقدس و آهنگ
 • دارای متن پشتو و انگلیسی در صفحات متقابل
 • برخی به اردو و دری
 • با دعای سرسپرده گی پایان می یابد
قص‌های پیغمبران

قص‌های پیغمبران

انگلیسی، دری، گلسمن

 • اسکریپ Dari، فونتیک Dari Glassman، ترجمه انگلیسی
 • داستانهای تورات و پیامبران
 • برای کودکان تمام سنین و والدین
ﻗصه هاى انجیل

ﻗصه هاى انجیل

انگلیسی، دری، گلسمن

 • اسکریپ Dari، فونتیک Dari Glassman، ترجمه انگلیسی
 • انتخاب داستانهای انجیل
 • برای کودکان تمام سنین و والدین
قوت روزانه

قوت روزانه

دری

 • رهنمایی های اعتقادی
 • ۳۱ روز- چهار آیۀ کتاب مقدس در هر روز
 • ۳ زبور و دعای خداوند
$ 0.25
کتاب خرد دربارۀ کمک

کتاب خرد دربارۀ کمک

دری

 • منتخبی از متون کوتاه کتاب مقدس در مورد مسایل مختلف
 • اضطراب، جاطلبی، پول
 • آسایش، روابط، دعا، حکمت
$ 0.25
کتاب مقدس برای اطفال عزیز

کتاب مقدس برای اطفال عزیز

دری

 • برای اطفال بین سنین ۵- ۸ سال
 • اشخاص بزرگ و موضوعات مهم کتاب مقدس
 • پایان هر قصه با یک سوال
$ 4.50
کتاب مقدس بزبان پاکستان (يوسفزئ) پښتو

کتاب مقدس بزبان پاکستان (يوسفزئ) پښتو

 • انتقال جدید!
 • اکنون در دسترس است
 • شامل تطابق ، ۲ روبان
 • گالینگور 122mm x 183 میلی متر
$ 18.00
کتاب مقدس بزبان پاکستان (يوسفزئ) پښتو +

کتاب مقدس بزبان پاکستان (يوسفزئ) پښتو +

 • انتقال جدید
 • اکنون در دسترس است
 • کپی ارائه لوکس
 • با صفحات لبه دار طلایی
$ 30.00
کتاب مقدس بزبان دری

کتاب مقدس بزبان دری

دری

 • پوش مقوایی با رنگ جگری
 • دارای ۱۲ نقشۀ رنگین و دو نوار
 • ۱۲۲ در ۱۸۰ ملی متر
$ 16.50
یکجا زندگی کردن

یکجا زندگی کردن

دری

 • آموزش در مورد روابط بین زن و شوهر
 • آیات کتاب مقدس
$ 0.25
کودکان ۴ عهد جدید مجموعه داستان

کودکان ۴ عهد جدید مجموعه داستان

پشتو - افغان

 • برای اطفال بین سنین ۵- ۱۰ سال
 • بارتیمائوس، عیسی و شاگردانش
 • سامری نیکو، عیسی و طوفان
 • با تصاویر رنگین
$ 2.00
گل بریده

گل بریده

دری

 • داستان زندگی یک مؤمن کور مشهور افغان
 • داستان او نمونه ای برای بسیاری است
لوقا انجیل او د رسولانو د عملونو کتاب

لوقا انجیل او د رسولانو د عملونو کتاب

 • جدید سپتامبر 2021
 • لوک ، با واژه نامه عمل می کند
 • به تازگی ترجمه شده است
 • جلد آبی روشن با نوشته طلا
$ 4.00
مژده برای عصر جدید

مژده برای عصر جدید

دری

 • توسط افغان ها به راحتی قابل درک است - سطح ترجمه مانند کتاب مقدس خبری است
 • NT متن از سال 2008 کتاب مقدس
 • پوشش کارت، 100mm x 147mm
$ 4.50
مژدۀ خدا برای شما

مژدۀ خدا برای شما

فارسی

 • برای مسلمانان فارسی زبان
 • خلاصۀ کتاب مقدس
 • پوش آن رسامی شده بوسیلۀ یک رسام ایرانی
$ 2.00
مسیح

مسیح

فارسی

 • فارمت شده به گونۀ گفتگو میان دو دوست
 • حقیقت مسیحی با مثال های خوب
 • مسیح برۀ خدا، کلمۀ خدا و قربانی خداست
$ 1.65
مسیحیت چیست؟

مسیحیت چیست؟

فارسی

 • پیشکش حساس، و یک دید اجمالی بر ایمان و شیوۀ عبادت مسیحی
 • معرفی آیدیال برای جوینده گان
 • سفارش شده به وسیلۀ مسیحیان افغانی
$ 3.75
مسیحیت څه ته وايي؟

مسیحیت څه ته وايي؟

پشتو - افغان

 • پیشکش حساس، و یک دید اجمالی بر ایمان و شیوۀ عبادت مسیحی
 • معرفی ایده آل برای جویندگان
 • توصیه شده به وسیلۀ مسیحیان افغانی
$ 2.50
من او را نميکشم

من او را نميکشم

دری

 • داستان های تخیلی از شجاعت مسیحی در دوران امپراتوری روم
 • شجاعت باید در افغان ها طنین اندازد
 • شاید ایمانداران را در هنگام مواجه شدن با آزار و اذیت ها کمک کند
$ 4.40
من جرات کردم او را پدر بنامم

من جرات کردم او را پدر بنامم

 • داستان واقعی
 • شهادت شخصی
مهر و صفا

مهر و صفا

فارسی

 • تمام انجیل یوحنا
 • آیه به آیه
 • به نظم (شعر) درآورده شده
 • نوشته شده توسط دانشمند معروف ایرانی
$ 4.40
موضوعات بخشش

موضوعات بخشش

دری

 • بازگویی داستان اخلاقی کتاب مقدس در مورد نوکر خودخواه
 • تصاویر کارتونی در هر صفحه
 • منابع کتاب مقدس در مورد بخشایش
$ 0.50
موضوعات منحصر به فرد

موضوعات منحصر به فرد

 • مطالعات کتاب مقدس
 • رئوس مطالب اصلی آموزه ها
 • یک ابزار مرجع سریع
 • به خوبی نوشته شده
موضوع شما

موضوع شما

دری

 • بازگویی مثل پسر عیاش
 • منابع کتاب مقدس در مورد محبت
 • دعوت شناخت خدا از طریق عیسی
 • تصاویر کارتونی
$ 0.50
نامه های عاشقانهً رسول محبت

نامه های عاشقانهً رسول محبت

فارسی

 • تفسیرِ نامه های یوحنا
 • نوشته شده توسط یک الهیات شناس فارسی
 • عالی برای تدریس کتاب مقدس
$ 5.50
نان روزانه

نان روزانه

دری

 • کتیبه های کتاب مقدس در اطراف یک موضوع
 • صبح ها، شب ها و روزهای خاص
 • ترجمه "روزانه نور روزانه ساموئل باگستر"
$ 15.00
نوی ژوندون

نوی ژوندون

پشتو - یوسف‌زی

 • نوشته شده برای ایمانداران
 • معلومات عمومی در مورد باورها و اعمال مسیحی
$ 2.75
و او زن نامیده شود

و او زن نامیده شود

فارسی

 • تعلیمات زنان در کتاب مقدس
 • عبارات مرتبط کتاب مقدس و سوالات
$ 6.00
يو ځاى اوسيدل

يو ځاى اوسيدل

پشتو - افغان

 • آموزش در مورد روابط بین زن و شوهر
 • آیات کتاب مقدس
$ 0.25

 

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada