انجیل به گزارش لوقا

انجیل به گزارش لوقا

خبرخوش - انجیل به گزارش لوقا 
2.75
۹۵۵ در انبار
زبان: دری
این انجیل است - خبر خوب - به گفته لوک. خواندن این نسخه بازبینی شده با تسلط بسیار بیشتر به زبان دری آسان است. یک جزوه عالی برای کسانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر هستند. این نسخه روی کاغذ ۸۰ گرم چاپ شده است.
  • اولین کتاب در نسخۀ جدید دری چاپ ۲۰۱۶
  • آسان برای خواندن- رساله ای آغازگر خوب
  • دارای لغتنامه ای با اضافه ۱۰۰
  • ۱۴۴ صفحه
DAPB-0541

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada