Visit our FAQ for advice on what to order for new arrivals in your area.
مسيحى په ټولنه کې

مسيحى په ټولنه کې

 
2.75
۷۷ در انبار
زبان: پشتو - افغان
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در پشتو است.
  • مسیحیان چگونه می توانند "در جهان باشند ولی از جهان نباشند"
  • بودن در یک رابطۀ درست با سایر ایمانداران
  • چگونه میتوان برای این دنیای تاریک روشنایی شد
  • ۱۸۲ صفحه
PAPC-0233
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada