تقویم مسیحی افغان ۱۳۹۷

تقویم مسیحی افغان ۱۳۹۷

 
1.50
۱۳ در انبار
زبان: دری، پشتو
موضوع این تقویم مسیحی افغانستان: همبستگی است. در یک دوره زمانی که اغلب سوء تفاهم و تقسیم بین گروه های مختلف وجود دارد صحنه های زیبا از افغانستان، آیه های کتاب مقدس، ضرب المثل های افغانستان و شعر در دری و پشتو به کشف اهمیت همبستگی کمک می کند. خداوند خواستار همبستگی، اتحاد، صلح، دوستی، مراقبت و زندگی صحیح در میان همه انسان ها است.   تقویم یک منبع دلگرم کننده است که توسط اکثر افغان ها قدردانی شده است. تقویم از ماه 1396 شروع می شود و در ماه اول ماه 1398 ادامه می یابد.
  • کاهش قیمت!
  • صحنه های زیبا از افغانستان
  • آیات کتاب مقدس، تم: همبستگی
  • فوریه 2018 - آوریل 2019
  • ۱۶ برگ
MLPO-0519
“تقویم مسیحی افغان ۱۳۹۷” به سند بگذارید

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada