کتاب خرد دربارۀ کمک

کتاب خرد دربارۀ کمک

 
0.25
۳۶۷ در انبار
زبان: دری
متن كوتاه كتاب در مورد موضوعات مختلف.
  • منتخبی از متون کوتاه کتاب مقدس در مورد مسایل مختلف
  • اضطراب، جاطلبی، پول
  • آسایش، روابط، دعا، حکمت
  • ۲۴ صفحه
DAPT-0265
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada