اخبار رستگاری

اخبار رستگاری

مژده ای نجات 
1.00
۲۰ در انبار
و ۱۴ از خارج از کشور موجود است
زبان: دری
در این برنامه های آموزشی بخش هایی از کتاب اعمال آیه مورد مطالعه قرار می گیرند.
  • فرمت MP3
  • سری زندگی امروز پیروان عیسی در روز و امروز
  • بر اساس کتاب اعمال
  • MP3 سی دی صوتی
DAA3-0458

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada