Call us if you need guidance or have an urgent need.
قربانی چیست؟

قربانی چیست؟

 
‎$ 1.00
۱۶ در انبار
و ۲ از خارج از کشور موجود است
نرخ‌های انبوه: 10+ ‎$ 0.90
زبان: دری
شروع با ابراهیم و پایان دادن به عیسی
  • چرا به قربانی نیاز است
  • عیسی به مثابۀ برۀ خداوند آخرین قربانی برای همۀ ما گردید
  • با دعا ختم می گردد
  • ۲۴ صفحه
DAPT-0258
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada