Call us if you need guidance or have an urgent need.
روح القدس دوست و یاور شما‌*«بی سټاک»

روح القدس دوست و یاور شما‌*«بی سټاک»

روح القدس دوست و یاور شما 
‎$ 1.00
۷ می‌تواند از اروپا ارسال شود
زبان: فارسی
*‌نسخه های باقی مانده ما نسخه های قدیمی تر با پوشش های بسیار پوشیده شده اند - از این رو قیمت ارزان تر از دیگران در همان سری است. این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در فارس / فارس است.
  • روح القدس به شما زنده گی می دهد و شما را در دعا کمک میکند
  • روح القدس به شما قوت می دهد و شما را پر می سازد
  • ۱۱۴ صفحه
FAPC-0559

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada