آهنگ های ستایش

آهنگ های ستایش

ستايش 
1.00
۱۵ در انبار
و ۱۱ از خارج از کشور موجود است
زبان: دری
گروهی از افغانها آوازهای عبادت را با هم بخوانند.
  • فرمت صوتی سی دی
  • افغان ها آواز خواندن عبادت می کنند
  • این آهنگ ها در کلیسا در برنامه Home استفاده می شود
  • سی دی صوتی
DAAC-0188

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada