شر افت سخاو تمندى

شر افت سخاو تمندى

 
3.30
۱۸۰ در انبار
زبان: دری
برای مؤمنان جوان در مورد مسائلی مثل وابستگی، افتخار و حرمت دادن به دیگران ملاحظه می شود.
  • آسان برای خواندن - کتابی در امور مالی
  • برای مؤمنان جدید / کلیسا در حال ظهور در فرهنگ شرقیمیانه
  • تماس در مسایل کلیدی مالی و شرافت
  • ۱۲۵ صفحه
DAPB-0178
“شر افت سخاو تمندى” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada