اصول اعتقادات ما

اصول اعتقادات ما

 
2.75
۹۸ در انبار
زبان: فارسی
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در فارس / داری است.
  • مطالعۀ ۱۶ اصل مسیحیت
  • آغاز با کتاب مقدس، خداوند، انسان و گناه
  • اختتام با زنده گی پرشده از روح القدس
  • ۱۴۶ صفحه
FAPC-0252
“اصول اعتقادات ما” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada