Call us if you need guidance or have an urgent need.
نوی ژوندون

نوی ژوندون

 
‎$ 2.75
۱ در انبار
و ۲۰ از خارج از کشور موجود است
نرخ‌های انبوه: 10+ ‎$ 2.48
زبان: پشتو - یوسف‌زی
این کتاب همان عنوان یک کتاب جهانی دانشگاه است (در بخش درسها)، اما یک نشریه متفاوت است.
  • نوشته شده برای ایمانداران
  • معلومات عمومی در مورد باورها و اعمال مسیحی
  • ۱۸۸ صفحه
PPPB-0197
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada