Extended shipping times apply over the Christmas period. Call us if you need guidance or have an urgent need.
زندگی عیسی مسیح ـ زبان‌های افغان

زندگی عیسی مسیح ـ زبان‌های افغان

عیسی مسیح 
‎$ 1.00
۱ در انبار
و ۲۰ از خارج از کشور موجود است
چند زبانه افغان
زبان: دری، پشتو، هزارگی، وزبکی، تورکمهنچه
زندگی عیسی مسیح همانطور که در انجیل لوقا شرح داده شده است. این DVDهای زبان‌های افغان حاوی: دری، پشتو (شرق افغانستان)، هزرگی، ازبېجه جنوبی و ترکمن است.
  • زندگی عیسی مسیح همانطور که در انجیل لوقا شرح داده شده است
  • ۵ زبان افغان
  • منوی ساده
  • در همه مناطق پخش می شود
  • بدون زیرنویس
  • دی وی دی فیلم
MLVD-0506

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada