رښتیا بخښنه

رښتیا بخښنه

بخشایش واقعی 
‎$ 0.25
۱ په ګدام کښي
او ۴ له بهر څخه شتون لري
ژبه: دری
دا پوښتنه په ګوته کوي، "عیسی څه شی دی؟"، او هغه ځواب وړاندې کوي چې هغه د موسی بشپړ قانون لیکلی. بیا د دې پوښتنې پوښتنه کوي، "ایا کریسټ معاف کولی شي؟" هو هغه معاف کولی شي، مګر موږ نشو کولی د هغه بخښنه ومنلو او په ګناه کې ادامه ورکړو.
  • د انجیل کیسه د جان د انجیل له خوا د زنا په تور نیول شوې ده
  • د عیسي په اړه پوښتنې او ځوابونه
  • عیسی یوازینی ګناهګار پیغمبر دی
  • ۸ Page
DAPT-0259

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada