برتیمیس - د نوې عهد نامې کیسه

برتیمیس - د نوې عهد نامې کیسه

 
‎$ 0.50
۹۰ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - افغان
د انجیل څخه دا کتابچه ښکلی انځورونه او لږ متن لري. د څلورو ورته خپرونو څخه یو یې.
  • د 5-10 کلنۍ ماشومانو لپاره
  • رنګي انځورونه
  • لومړی په یوه سټاک کې
  • ۲۸ Page
PAPB-0491

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada