د ماشومانو ۴ نوي عہد نامې کیسه

د ماشومانو ۴ نوي عہد نامې کیسه

 
2.00
۲۶۹ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - افغان
دا کتابونه د انجیل څخه ښکلی انځورونه او یو کوچنی متن لری.
  • د 5-10 کلنۍ ماشومانو لپاره
  • بارارتیمیاس، عیسي
  • ۱۱۲ Page
PAPB-0343

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada