فارسي د بائبل مطالعه لارښود د کور چرچ او د چرچ جوړول

فارسي د بائبل مطالعه لارښود د کور چرچ او د چرچ جوړول

راهنمای برگزاری جلسات مطالعۀ کتاب مقدس گروهی در کلیساهای خانگی یا کلیسایی 
3.00
۴۴ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
په فارسي ژبو / دري ژبو کوربه ګروپونو یا چرچونو کې د کارولو لپاره.
  • د انجیل مطالعې لارښود
  • د کور ګروپ یا کلیساونو لپاره
  • دویمه نسخه - د اضافي زده کړې مواد
  • ۲۷ Page
FAPB-0454
Add فارسي د بائبل مطالعه لارښود د کور چرچ او د چرچ جوړول to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada