عیسی مهربان دی

عیسی مهربان دی

عيسٰی رحمان دے 
1.00
۱۵ په ګدام کښي
او ۱۳ له بهر څخه شتون لري
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
دا سی ډی ۶۳ دقیقو اوږد دی.
  • د غږ سي ډي بڼه
  • 10 عیسوی سندرې
  • د پاکستاني عیسویانو هنرمندانو سندرې
  • Audio CD
PPAC-0460

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada