د توحید، زبور او انجیل پیغام

د توحید، زبور او انجیل پیغام

 
0.75
۱۱۶ په ګدام کښي
ژبه: دری
په چاپیریال سره د کارت کتاب.
  • رساله ای با ده درس
  • کمک در توضیح کتاب عهد جدید به یک مسلمان
  • میتوان برای تدریس انفرادی کتاب مقدس از آن استفاده کرد
  • ۱۶ Page
DAPT-0075    ISBN: 9692505278
Add د توحید، زبور او انجیل پیغام to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada