ورځنی رڼا

ورځنی رڼا

نان روزانه 
15.00
۲ په ګدام کښي
ژبه: دری
لنډ کتاب د ۳۶۵ مورنیو او ژبو لپاره تیاری نیسي. زړه ته د تودوخې لپاره ډیزاین او روحي فکرونه، د عبادت عبادت کول اسانه کول، او د پلار خدای او د عیسی مسیح مسیح په اړه د نظرونو هڅول.
  • کتاب د یوې موضوع په شاوخوا کې تیریږي
  • صبح، شام، او ځانګړي ورځې
  • د سمیور بیګټر ژباړه "په ورځنی لاری ورځنی رڼا"
  • ۷۸۲ Page
DAPB-0529
Add ورځنی رڼا to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada