د قارچ دشت لخوا د فارسي شعر

د قارچ دشت لخوا د فارسي شعر

 
6.00
۱۳ په ګدام کښي
ژبه: دری
د قرش داغ شاعري د افغانانو او ایرانيانو په څیر ستاینه کوي.
  • د غږ سی ډی بڼه - 6 سی ډی
  • د قرش دشت لخوا 100 شعرونه:
  • طبیعت، ملګرتیا، افغانستان
  • 30 شعرونه د مسیح او د هغه د ژوند په اړه دي
  • ۶ Audio CD
DAAC-0125
Add د قارچ دشت لخوا د فارسي شعر to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada