پښتو زبور

پښتو زبور

زبور شریف 
3.75
۱۱۹۷ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د يوسفزي پښتو زبور کتاب (زياتره په پاکستان خبرې). ښه پلان
  • د داود زبور
  • یوسفزی پښتو
  • په دې وروستیو کې ژباړل شوي، ښه تعارف
  • د سرو زرو لیکو سره تور رنګه پوښ
  • ۳۲۶ Page
PPPB-0504    ISBN: 978969250890
Add پښتو زبور to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada