۴۸ داستان (OT و NT)

۴۸ داستان (OT و NT)

 
1.00
۲۳ در انبار
و ۱۰ از خارج از کشور موجود است
زبان: هزارگی
۴۸ عهد عتیق و عهد جدید داستانهای کتاب مقدس که در زبان هزارهیی معین شده است.
  • صوتی MP3 CD
  • 48 داستان کتاب مقدس
  • عهد جدید و قدیمی
  • هزاره ها صحبت می کنند
  • MP3 سی دی صوتی
HAA3-0109

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada