Call us if you need guidance or have an urgent need.
دَ عِلم خزانه

دَ عِلم خزانه

 
زبان: پشتو - یوسف‌زی
گزیده ای از ضرب المثل های پادشاه سلیمان در پشتو.
  • گزیده ای از ضرب المثل های شاه سلیمان
  • در پشتو
  • ۳۰ صفحه
PPPB-0446
این فقط برای دانلود است.
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada