اخلا قیات کتاب مقدس

اخلا قیات کتاب مقدس

 
2.75
۸۳ در انبار
زبان: دری
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ روزه زندگی مسیحی در فارس / داری است.
  • خداوند الگوی زنده گی ماست
  • خداوند برای زنده گی ما دساتیر و معیار ها می دهد
  • شما باید از خود تان از کلیسا و از دنیا مواظبت کنید
  • ۱۳۰ صفحه
DAPC-0243
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada