الوکیل

الوکیل

 
‎$ 2.20
۴۱۵ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
یک شعر نوشته شده با حساسیت در کار روح القدس. توضیح می دهد که چگونه روحالقدس همراه با یک فرد می آید و به تدریج و با مهربانی به او چیزهای شگفت انگیز خدا را نشان می دهد.
  • اشعاری در مورد کار روح القدس در زنده گی یک شخص
  • او کارهای فوق العاده در مورد خدا را آشکار می سازد
  • حساس و مناسب از لحاظ فرهنگی
  • ۸ صفحه
PPPB-0132
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada