Call us if you need guidance or have an urgent need.
قلب و روح

قلب و روح

از جان و دل 
‎$ 1.00
۱۰ در انبار
و ۱۱ از خارج از کشور موجود است
زبان: دری
این آهنگ ها توسط افغان ها خوانده می شود و در مورد رستگاری و زندگی مسیحی صحبت می کنند.
  • فرمت صوتی CD - 1 CD
  • آهنگهای انجیلی درباره رستگاری و زندگی مسیحی
  • افغانها شنیدند
  • سی دی صوتی
DAAC-0120
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada