بل یی څوک کولے شی؟

بل یی څوک کولے شی؟

 
0.25
۹۱۰ در انبار
پشتو - یوسف‌زی
زبان: پشتو - یوسف‌زی
  • تنها عیسی می توانست ....
  • مرده گان را زنده و روی آب راه برود
  • کران را شنوا و کوران را بینا سازد
  • از مرگ برخاسته و به ما زنده گی جدید بدهد
  • ۱۴ صفحه
PPPT-0216
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada