چه کسی دیگر میتواند؟

چه کسی دیگر میتواند؟

 
0.50
۶۱۷ در انبار
زبان: دری
چه کسی دیگر می تواند غذا را نیز افزایش دهد، روحهای شریر را کنترل کند، همه چیز درباره یک غریبه را بداند، گناه را ببخشد؟ هیچکس جز عیسی!
  • تنها عیسی می توانست ....
  • مردگان را زنده و روی آب راه برود
  • کران را شنوا و کوران را بینا سازد
  • از مرگ برخیزد و به ما زنده گی جدید بدهد
  • ۱۶ صفحه
DAPT-0266
“چه کسی دیگر میتواند؟” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada