بيا مرا پيروى کن

بيا مرا پيروى کن

Come Follow Me 
‎$ 12.00
هیچ موجودی در انبار
انگلیسی
زبان: انگلیسی
این دوره مخصوصا برای پیروان مسیحی افغانستان نوشته شده است، با استفاده از آموزش الهیات توسط اصول فرمت.
  • نوی: دوره ی شاگردی نسبی
  • 20 درس بر اساس 1 پیتر
  • بهترین در 1: 1 یا تنظیم گروه استفاده می شود
  • اندازه A4
  • ۱۵۴ صفحه
ENPC-0524    ISBN: 9780244928094

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada