د حقيقت ګلام

د حقيقت ګلام

 
0.25
۹۱۱ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
کلام خدا همه چیز را بوجود آورده است، از جمله مردانی که از کلمه خدا گناه کرده و گناهکارند.
  • پیام روشن و گام به گام نجات
  • دنیا به وسیلۀ کلمۀ خدا ساخته شد
  • گناه مرگ ببار می آورد و تنها مسیح می تواند ما را نجات دهد
  • ۳۶ صفحه
PPPT-0209
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada