دَ خلاصون لار

دَ خلاصون لار

 
0.25
۸۳۱ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
به نظر می رسد در مرگ عیسی، قیام و صعود. روح القدس، تقدس، بت ها و خطر رد نجات نیز مورد بحث قرار گرفته است.
  • خلقت، گناه و لعنت خدا
  • محبت خداوند و آمدن مسیح
  • نجات از طریق مسیح
  • ۲۴ صفحه
PPPT-0210
“دَ خلاصون لار” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada