د نجات لاره

د نجات لاره

 
0.25
۸۳۱ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د عیسي د مړینې، قیامت او قیامت ته ګوري. روح القدس، پاکۍ، بتانو او د نجات د منلو خطر هم بحث شوی.
  • مخلوق، ګناه او د خدای جزا
  • د خدای مینه او د مسیح راتلونکی
  • د مسیح له لارې
  • ۲۴ Page
PPPT-0210
Add د نجات لاره to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada