د بخښنى موضو ع ګانى

د بخښنى موضو ع ګانى

 
0.25
۱۱۳۶ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
بر پایه انجیل کتاب مقدس از بنده که بدهی های بزرگ او پادشاه را بخشید، اما پس از آن حاضر به دادن یک همکار برای یک بدهی کوچک را رد کرد.
  • بازگویی داستان اخلاقی کتاب مقدس در مورد نوکر خودخواه
  • تصاویر کارتونی در هر صفحه
  • منابع کتاب مقدس در مورد بخشایش
  • ۲۷ صفحه
PPPT-0217
“د بخښنى موضو ع ګانى” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada