مژدۀ خدا برای شما

مژدۀ خدا برای شما

 
2.00
۵۸ در انبار
زبان: فارسی
این خلاصه کتاب مقدس شامل داستان آدم و حوا، معضل مرد و داستان رستگاری مسیح است. نقاشی روی جلد مسیح را به بهشت ​​نشان می دهد و توسط یک هنرمند مشهور ایرانی است.
  • برای مسلمانان فارسی زبان
  • خلاصۀ کتاب مقدس
  • پوش آن رسامی شده بوسیلۀ یک رسام ایرانی
  • ۳۱ صفحه
FAPB-0452
“مژدۀ خدا برای شما” به سند بگذارید

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada