د يوحنا انجيل د لوستلو طريقه

د يوحنا انجيل د لوستلو طريقه

 
2.75
۵۳ در انبار
پشتو - افغان
زبان: پشتو - افغان
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در پشتو است.
  • مطالعۀ فصل وار انجیل یوحنا- یک یک درس از هر فصل
  • زندگی، تعلیمات و ادعاهای عیسی
  • ۱۸۹ صفحه
PAPC-0231
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada