راهنمای مطالعۀ انجیل بوحنا

راهنمای مطالعۀ انجیل بوحنا

 
زبان: دری
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در فارس / فارس است.
  • مطالعۀ فصل وار انجیل یوحنا- یک یک درس از هر فصل
  • زندگی، تعلیمات و ادعاهای عیسی
  • ۱۸۸ صفحه
DAPC-0250
این فقط برای دانلود است.
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada