کليسا

کليسا

 
2.75
۳ در انبار
پشتو - افغان
زبان: پشتو - افغان
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ روزه زندگی مسیحی در پشتو است.
  • طرح خدا برای کلیسا
  • تاریخ کلیسا
  • عضویت در کلیسا
  • آنچه کلیسا انجام می دهد
  • ۱۳۰ صفحه
PAPC-0224
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada