کلیسا

کلیسا

 
2.75
۲ در انبار
و ۳۷ از خارج از کشور موجود است
زبان: فارسی
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ روزه زندگی مسیحی در فارس / داری است.
  • نقشۀ خداوند برای کلیسا
  • تاریخ کلیسا
  • عضویت در کلیسا
  • آنچه کلیسا انجام می دهد
  • ۹۴ صفحه
FAPC-0361

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada