مسیح

مسیح

 
1.65
۲ در انبار
زبان: فارسی
نویسنده مروری مسیحیت را در کتاب مقدس نشان می دهد. او گناه، فرزندان ابراهیم، ​​وحدت خدا و رابطه خدا با انسان را توضیح می دهد.
  • فارمت شده به گونۀ گفتگو میان دو دوست
  • حقیقت مسیحی با مثال های خوب
  • مسیح برۀ خدا، کلمۀ خدا و قربانی خداست
  • ۲۷ صفحه
FAPB-0325
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada