کورس بررسی عهد جدید و شاگرد سازی

کورس بررسی عهد جدید و شاگرد سازی

 
3.30
۲۶ در انبار
زبان: انگلیسی
هدف این کتاب این است که به شما کمک کند بهتر از عهد جدید بهتر درک کنید. این دومین سری از بررسی ها و دوره های شاگرد پس از بررسی دوازده هفته کتاب مقدس است.
  • بررسی کلیه عهد جدید
  • مسائل پرسش و بحث، ایده آل برای مطالعات گروهی
  • برای مؤمنان جدید و بالغ
  • مطالعه جامع زندگی مسیح، مأموریت کلیسا و آموزه های اساسی مسیحی
  • ۶۰ صفحه
ENPC-0527
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada