راه نجات

راه نجات

 
0.25
هیچ موجودی در انبار
زبان: دری
این جزوه ابزار خوبی برای بحث و توضیح است. این توضیح می دهد که تضمین رستگاری بر مبنای وعده مسیح است.
  • فاصله بین انسان و خدا
  • صلیب مسیح یگانه پل ارتباطی است
  • نمودارها و آیات کتاب مقدس
  • دعوت به اتخاذ یک تصمیم
  • ۱۴ صفحه
DAPT-0260

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada