راتلو نکے بادشاه

راتلو نکے بادشاه

 
0.25
۹۴۰ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
پیشگویی از عهد جدید، به ویژه از تعالیم عیسی در قضاوت نزدیک و ملک مسیح. با نماز خداوند پایان می یابد
  • نبوت های کتاب عهد جدید
  • تعلیمات عیسی در مورد داوری و پادشاهی او
  • کی برای بازگشت او آماده است؟
  • ۱۵ صفحه
PPPT-0202
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada