روشنی دربارۀ انتقام

روشنی دربارۀ انتقام

 
0.25
۴۵۷ در انبار
زبان: دری
چهار سؤال با کلیسا و نظرات مختلف پاسخ دادند. خواننده را به کتاب مقدس هدایت می کند.
  • زبور هفتم- خداوند همواره راستکار است
  • آیا من همیشه راستکارم؟ چگونه باید عمل کنم؟
  • چرا باید من؟ من چگونه می توانم؟
  • دعا برای داد خواهی و بخشایش
  • ۸ صفحه
DAPT-0264
“روشنی دربارۀ انتقام” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada