دَ بدل په حقله تعليم

دَ بدل په حقله تعليم

 
0.25
۹۸۵ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
چهار سؤال با کلیسا و نظرات مختلف پاسخ دادند. خواننده را به کتاب مقدس هدایت می کند.
  • زبور هفتم- خداوند همواره راستکار است
  • آیا من همیشه راستکارم؟ چگونه باید عمل کنم؟
  • چرا باید من؟ من چگونه می توانم؟
  • دعا برای داد خواهی و بخشایش
  • ۱۰ صفحه
PPPT-0214
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada