صدای خون

صدای خون

 
4.40
۳۲۹ در انبار
زبان: دری
ریختن خون بیگناه موجب لعنت می شود و باعث خونریزی و خونریزی می شود. گریه خون از صلیب پاسخ به مشکل گناه را فراهم می کند.
  • برای اوضاع افغانستان
  • عواقب ریختن خون بیگناهان، از جمله خون عیسی
  • کتاب مقدس، شعر و قصه های واقعی زنده گی
  • ۱۲۵ صفحه
DAPB-0330
“صدای خون” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada