د پیغمبر انو خبری

د پیغمبر انو خبری

 
2.75
۴۹ در انبار
پشتو - افغان
زبان: پشتو - افغان
درس های نوح، ابراهیم، ​​یوسف، موسی، دیوید، اشعیا، جان باپتیست و عیسی با سوالات بعد از هر یک. دعوت نامه ای برای اعتماد به عیسی وجود دارد. این کتاب برنامه 18 ساله زندگی جدید در پشتو را معرفی می کند (بخش درس را ببینید).
  • درس هایی در رابطه به ۸ پیغمبر
  • تعلیمات مشخص در مورد زنده گی هرکدام
  • عیسی راه است و حقیقت است
  • ۱۸۶ صفحه
PAPB-0234
“د پیغمبر انو خبری” به سند بگذارید

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada