د دري بائبل اندراید ايپ

د دري بائبل اندراید ايپ

 
ژبه: دری
د بائبل په دري - زوړ او نوې عهد (مقدس انجيل) - د آندروی فونونو لپاره وړيا!
  • د پښتو ژبې بشپړ کتاب
  • د Android تلیفونونو لپاره
  • هیڅ انټرنیټ ته اړتیا نشته
DAMD-0445
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada